Import towarów na teren Unii Europejskiej z krajów spoza Wspólnoty jest objęty regulacjami celnymi. Skład celny umożliwia bezpieczne i zgodne z prawem przechowywanie takich produktów bez konieczności natychmiastowego uiszczania podatków. Co więcej, umożliwia też reeksport na podstawie ułatwionych procedur. Kto może założyć skład celny i dla kogo jest niezastąpiony? Odpowiedzi znajdziesz poniżej!

Skład celny – jaką pełni funkcję?

Można powiedzieć, że skład celny jest rodzajem magazynu, w którym składowane są towary importowane z krajów niezrzeszonych w Unii Europejskiej. Co niezwykle ważne, taka przestrzeń oraz przechowywane w niej produkty są pod stałym dozorem celnym realizowanym przez odpowiednie organy. Powoduje to powstanie pewnych obostrzeń nałożonych na przedsiębiorcę dokonującego importu, ale też zapewnia mu dodatkowe ulgi związane z odroczeniem płatności cła i podatków.

Rodzaje składów celnych

Wyróżniamy dwa rodzaje składów celnych:

  • publiczne (charakteryzują się usługowym podejściem, co oznacza, że każdy importer ma możliwość przechowywania towarów w takim miejscu na podstawie umowy składowania z operatorem składu celnego),
  • prywatne (dają możliwość przechowywania towarów według własnych potrzeb we własnym składzie celnym).

Skład celny – jakie musi spełniać wymagania?

Każdy przedsiębiorca wykorzystujący składy celne może korzystać z pewnych udogodnień. Po pierwsze takie obiekty pozwalają na przechowywanie towarów bez limitów czasowych pod warunkiem, że ich magazynowanie nie wpłynie negatywnie na ludzi oraz środowisko naturalne. Po drugie skład celny umożliwia dokonywanie pewnych procesów związanych z towarami. Mowa o przepakowywaniu, etykietowaniu, pobieraniu próbek, mieszanie czy dzieleniu towarów na partie. Poza tym przedsiębiorca może dokonywać modyfikacji towarów w składach celnych pod warunkiem, że służą one podniesieniu ich jakości.

Po trzecie przedsiębiorca może rozpocząć procedurę wprowadzania do obrotu składowanych towarów według własnych preferencji. Oznacza to, że składy celne pozwalają na wyprowadzanie produktów po jednej sztuce czy kartonie. Co więcej, przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku właśnie od towarów wprowadzonych do obrotu, a nie magazynowanych, co znacząco poprawia płynność finansową i nie wpływa negatywnie na obciążenie danej firmy.

Skład celny a magazyn czasowego składowania – jakie są różnice?

Magazyn czasowego składowania pozwala na umieszczanie w nim towarów na czas 90 dni. Jednocześnie zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji składowanych w nim produktów. Do magazynu czasowego składowania najczęściej trafiają towary, dla których wymagane jest załatwienie dodatkowych badań (np. sanepidowskich) lub innych formalności

Skład celny to miejsce, do którego trafiają towary pochodzące spoza Unii Europejskiej niespełniające aktualnych wymogów bezpieczeństwa. Tego typu towary podlegają działaniom naprawczym, aby jednak do tego doszło niezbędny jest dozór celny.

Skład celny LOGIT – kompleksowa obsługa celna

Składowanie celne jest świetnym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorcy importującego towary spoza Unii Europejskiej. Kompleksowa obsługa celna to jeden z naszych priorytetów. Dzięki składom celnym można pozwolić sobie na sprowadzenie jednocześnie większej ilości produktów bez konieczności natychmiastowej regulacji cła oraz podatków. Ta procedura jest realizowana dopiero w momencie wyprowadzenia towaru na rynek.

Dzięki składom celnym zminimalizowane jest też ryzyko strat na towarach reeksportowanych. Przedsiębiorca nie musi płacić podatków również w przypadku zwrotu asortymentu do kraju pochodzenia, co pozwala mu na lepsze zarządzanie zamówieniami i zwiększenie konkurencyjności.