Doradztwo logistyczne – zaprojektujemy procesy logistyczne zgodnie z Twoimi potrzebami!

Czym jest doradztwo logistyczne?

Doradztwo logistyczne to usługa, w której trzeba brać pod uwagę pełen zakres działań związanych z obrotem towarowym w przedsiębiorstwie. Celem naszego działania jest  wspólny sukces projektu poprzez zastosowanie dostępnych wielu rozwiązań.  W ramach doradztwa logistycznego zapewniamy  indywidualny audyt logistyczny oraz tak zaprojektujemy procesy, żeby zrealizować cel i zoptymalizować koszty. Powierzając obsługę Twoich procesów w ręce naszych specjalistów, zyskasz bezpieczeństwo i czas, by zająć się kluczowymi dla firmy sprawami.

Dobry audyt logistyczny magazynu

Dzięki doskonałemu zapleczu można nam powierzyć całość działań z zakresu logistyki magazynowej towarów oraz spedycji.

W ramach logistyki magazynowej klienci mogą korzystać z szeregu czynności, do których zaliczamy między innymi:

– składowanie towaru według zasad,

– zarządzanie gospodarką magazynową,

– wszelkie usługi związane z obsługą towaru w magazynie i odpowiednie przygotowanie do wysyłki,

– kontrolę towaru na każdym etapie łańcucha logistycznego,

– elastyczność i doradztwo logistyczne,

obsługa celna towarów w imporcie i eksporcie.