Doradztwo logistyczne – audyt i konsulting logistyczny – optymalizacja procesów logistycznych

Doradztwo logistyczne to usługa, w której trzeba brać pod uwagę pełen zakres działań związanych z obrotem towarowym w przedsiębiorstwie. Celem naszego działania jest  wspólny sukces projektu poprzez zastosowanie dostępnych wielu rozwiązań.  W ramach doradztwa logistycznego zapewniamy  indywidualny audyt logistyczny oraz tak zaprojektujemy procesy, żeby zrealizować cel i zoptymalizować koszty. Powierzając obsługę Twoich procesów w ręce naszych specjalistów zyskasz bezpieczeństwo i czas, by zająć się kluczowymi dla firmy sprawami.

Procesy magazynowe – optymalizacja i audyt

Dzięki doskonałemu zapleczu można nam powierzyć całość działań z zakresu logistyki magazynowej towarów oraz spedycji.

W ramach logistyki magazynowej klienci mogą korzystać z szeregu czynności do których zaliczamy między innymi:

  • składowanie towaru według zasad,
  • zarządzanie gospodarką magazynową,
  • wszelkie usługi związane z obsługą towaru w magazynie i odpowiednie przygotowanie do wysyłki,
  • kontrolę towaru na każdym etapie łańcucha logistycznego,
  • elastyczność i doradztwo logistyczne,
  • obsługa celna towarów w imporcie i eksporcie.

Zarządzanie logistyczne – optymalizacja procesów w Logistyce