Otrzymaliśmy znak ®- Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wydał decyzję o rejestracji znaku towarowego dla firmy Logit.

Zastrzeżenie znaku towarowego chroni teraz markę Logit przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

Otrzymaliśmy znak ®

Świadectwo rejestracji Logit