ikona usługi

Obsługa celna

Masz pytania dotyczące obsługi celnej?
Napisz maciej.wolynski@logit.com.pl lub zadzwoń +48 667 998 077

Pytań i odpowiedzi w tej kategorii: 5

Agencja celna jest podmiotem uprawnionym do dokonywania przed organami celnymi wszelkich czynności przewidzianych w Kodeksie Celnym w imieniu swoich mocodawców, czyli Klientów.

Ponieważ jest to wyspecjalizowana jednostka, która skutecznie zabezpiecza przed urzędem celnym Twoje interesy, oczywiście zawsze w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

W skład zatrudnionego w agencji celnej personelu wchodzą agenci celni wpisani na listę agentów celnych, publikowaną przez ministra finansów w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, dostępną do wglądu również w systemie informatycznym służby celnej, czyli Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych PUESC. Pełna transparentność jest w tym przypadku konieczna, ponieważ jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa interesów Klientów.

Agenci celni zajmują się przygotowaniem dokumentacji związanej z odprawami i deklaracji dotyczących podatku akcyzowego, a także reprezentują Klientów przed Urzędem Celnym oraz zajmują się elektronicznym transferem danych do Urzędu Celnego.

Jeśli chcesz skorzystać z odprawy celnej z odroczonym VAT-em (podstawę prawną stanowi tu artykuł 33a ustawy o podatku od towarów i usług) musisz przysłać nam swoje dokumenty finansowe do weryfikacji, a następnie uzyskać zgodę od Naczelnika Urzędu Skarbowego i Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego oraz przedstawić oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Formalności jest sporo, ale nie masz się czym przejmować – wszystkim, w Twoim imieniu, zajmie się współpracująca z nami profesjonalna agencja celna.

EORI, czyli Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operators Registration and Identification) to jeden z elementów europejskiego systemu elektronicznego cła. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać czynności przed europejskimi organami celnymi podlegają jednorazowej rejestracji w systemie i uzyskują unikalny numer EORI, który służy do ich identyfikacji przed organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej. W Polsce proces rejestracji prowadzony jest w Systemie Elektronicznej Rejestracji Przedsiębiorców (SZPROT), a wnioski składane są za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC).

Do dokonania odprawy celnej będziesz potrzebować:

– Upoważnienia do działania w formie przedstawicielstwa,

– Faktury handlowej ze specyfikacją towarów,

– Specyfikacji towarów lub listy towarowej, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji.

– Dokumentów przewozowych,

– Dokumentów rejestrowych podmiotu udzielającego upoważnienia,

– Innych dokumentów, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych lub przepisów szczególnych (np. świadectwa pochodzenia lub certyfikaty CE).

Co to jest agencja celna?

Agencja celna jest podmiotem uprawnionym do dokonywania przed organami celnymi wszelkich czynności przewidzianych w Kodeksie Celnym w imieniu swoich mocodawców, czyli Klientów.

Dlaczego, jako podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, powinienem korzystać z usług agencji celnej?

Ponieważ jest to wyspecjalizowana jednostka, która skutecznie zabezpiecza przed urzędem celnym Twoje interesy, oczywiście zawsze w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

W skład zatrudnionego w agencji celnej personelu wchodzą agenci celni wpisani na listę agentów celnych, publikowaną przez ministra finansów w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, dostępną do wglądu również w systemie informatycznym służby celnej, czyli Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych PUESC. Pełna transparentność jest w tym przypadku konieczna, ponieważ jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa interesów Klientów.

Agenci celni zajmują się przygotowaniem dokumentacji związanej z odprawami i deklaracji dotyczących podatku akcyzowego, a także reprezentują Klientów przed Urzędem Celnym oraz zajmują się elektronicznym transferem danych do Urzędu Celnego.

Jakie wymagania muszę spełnić, aby skorzystać z odroczonego podatku VAT przy odprawie celnej?

Jeśli chcesz skorzystać z odprawy celnej z odroczonym VAT-em (podstawę prawną stanowi tu artykuł 33a ustawy o podatku od towarów i usług) musisz przysłać nam swoje dokumenty finansowe do weryfikacji, a następnie uzyskać zgodę od Naczelnika Urzędu Skarbowego i Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego oraz przedstawić oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Formalności jest sporo, ale nie masz się czym przejmować – wszystkim, w Twoim imieniu, zajmie się współpracująca z nami profesjonalna agencja celna.

Co to jest numer EORI i po co jest mi potrzebny?

EORI, czyli Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operators Registration and Identification) to jeden z elementów europejskiego systemu elektronicznego cła. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać czynności przed europejskimi organami celnymi podlegają jednorazowej rejestracji w systemie i uzyskują unikalny numer EORI, który służy do ich identyfikacji przed organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej. W Polsce proces rejestracji prowadzony jest w Systemie Elektronicznej Rejestracji Przedsiębiorców (SZPROT), a wnioski składane są za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC).

Jakie dokumenty są mi potrzebne do dokonania odprawy celnej?

Do dokonania odprawy celnej będziesz potrzebować:

– Upoważnienia do działania w formie przedstawicielstwa,

– Faktury handlowej ze specyfikacją towarów,

– Specyfikacji towarów lub listy towarowej, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji.

– Dokumentów przewozowych,

– Dokumentów rejestrowych podmiotu udzielającego upoważnienia,

– Innych dokumentów, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych lub przepisów szczególnych (np. świadectwa pochodzenia lub certyfikaty CE).