Zarządzanie przepływem surowców i towarów w przedsiębiorstwie wymaga uruchomienia procesów logistycznych. Bez względu na branżę, działania te mają na celu zoptymalizowanie czasu dostawy, kosztów produkcji i podniesienie jakości dobra dostarczanego do konsumenta.

Zapoznaj się z poniższą lekturą, by zyskać więcej informacji o procesach logistycznych!

Co to jest proces logistyczny?

Zacznijmy od zwięzłej definicji zagadnienia. Proces logistyczny to seria powiązanych ze sobą działań, które skupiają się na efektywnym przemieszczaniu surowców, półproduktów i gotowych wyrobów od producenta do klienta końcowego. Można powiedzieć, że procesy logistyczne są nieodłączną częścią łańcucha dostaw, ale skupiają się na czynnościach związanych z fizycznym transportem produktów. Obejmują również działania blisko związane z przesyłem surowców i towarów, takie jak analizowanie, planowanie, realizacja zamówień, magazynowanie, pakowanie i dystrybucja.

Etapy procesu logistycznego

Bez względu na branżę procesy logistyczne w przedsiębiorstwie przebiegają według tego samego schematu. Jest on podzielony na etapy, które mają na celu usystematyzowanie działań logistycznych i ich optymalizacji pod kątem czasu oraz kosztów. Oto etapy procesów logistycznych i ich objaśnienie.

Planowanie

Pierwszy z etapów jest bezpośrednio związany z planowaniem produkcji na podstawie przewidywanego popytu lub spływających zamówień. W zależności od wariantu łańcucha dostaw przedsiębiorstwo może mieć nieco inne podejście do produkcji dóbr. Bez względu na to kilka elementów zawsze jest wspólnych, a zaliczają się do nich: planowanie produkcji, wybór kanału dystrybucji i zarządzanie dostawami.

Zarządzanie zamówieniami i zaopatrzenie

W tym kroku procesy logistyczne koncentrują się na zestawieniu realnych zamówień, przetwarzaniu ich i rozpoczęciu współpracy z dostawcami surowców bądź półproduktów. To czas na negocjacje cen i warunków dostawy oraz kontrolę ich jakości.

Produkcja

Przedsiębiorstwo realizuje etapy produkcji dóbr zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Mowa nie tylko o samym przekształcaniu surowców w gotowe wyroby, ale też kontrolę jakości i dopasowywanie ilości wyprodukowanych towarów do zmieniającego się popytu.

Magazynowanie

Po zakończonym etapie produkcji przychodzi czas na składowanie gotowych towarów. Warunki magazynowania produktów muszą być dopasowane do ich charakteru dla zapewnienia maksymalnej przydatności. Procesy składowania obejmują też przygotowywanie do wysyłki.

Dostawa

Ostatni z etapów procesów logistycznych. W tym kroku przedsiębiorstwo wybiera optymalny sposób dotarcia produktu do klienta. Mowa nie tylko o fizycznym przesyle towarów, ale też monitorowaniu warunków transportu oraz czasu realizacji dostawy.

Planowanie procesów logistycznych

Dla zapewnienia maksymalnej efektywności prowadzonych działań konieczne jest skuteczne zarządzanie procesami logistycznymi. Obejmuje to kilka kroków, do których można zaliczyć:

  • prognozowanie popytu;
  • analizę kosztów;
  • planowanie produkcji;
  • wybór kanałów dystrybucji;
  • optymalizację tras;
  • zarządzanie zapasami;
  • minimalizowanie ryzyka;
  • integracja systemów informatycznych.

Zwłaszcza w ostatnich latach procesy logistyczne są usprawniane przez Internet rzeczy (IoT), uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. Przedsiębiorstwa chcące pozostać w czołówce konkurencyjnych firm na rynku nie mogą pozwolić sobie na zbagatelizowanie znaczenia innowacji w procesach logistycznych firmy.

Planowanie wszystkich elementów łańcucha logistycznego ma też związek z uwzględnieniem bufora. Zawsze może wydarzyć się coś nieprzewidzianego, co opóźni lub powstrzyma na jakiś czas realizację projektu.