W kwietniu 2021 zakończyliśmy budowę hali pomocniczej. Dodatkowe tysiąc metrów kwadratowych to extra powierzchnia w bezpośrednim sąsiedztwie. Mamy obecnie do dyspozycji łącznie 14 000 metrów kwadratowych.