Odpowiednio zaprojektowana i zorganizowana logistyka magazynowa może przełożyć się na sprawne funkcjonowanie magazynu, a tym samym większe zyski. Pozwala także wyeliminować błędy logistyczne i transportowe. Jakie techniki magazynowania są obecnie najwydajniejsze? Co zrobić, aby uniknąć chaosu przy setkach tysięcy zamówień? Przedstawiamy praktyczne porady dotyczące logistyki magazynowej.

Kluczowa rola logistyki magazynowej 

W dzisiejszych czasach logistyka magazynowa to zagadnienie złożone, które w dużej mierze sprowadza się do zastosowania nowoczesnego oprogramowania magazynu. Nie wystarczy odpowiednie rozmieszczenie i zapakowanie towaru. Kluczowa jest kontrola stanów i lokalizacja produktów. Pełna koordynacja i kontrola procesów magazynowych usprawnia wysyłkę towaru do klienta. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ współczesny klient jest niecierpliwy. Nie chce czekać na przesyłkę dłużej niż 2-3 dni i jednocześnie nie jest skory do wybaczania błędów, zwłaszcza gdy otrzyma towar uszkodzony, niepełny bądź nie ten, który zamówił.

Etapy logistyki magazynowej

Właściwie zaplanowana logistyka magazynowa składa się z 4 etapów. Wśród nich wymienić należy:

 • przyjmowanie,
 • składowanie,
 • kompletację,
 • wydawanie.

Każdy z tych etapów jest tak samo istotny i należy o niego odpowiednio zadbać. Pierwsza faza to oczywiście przyjęcie towaru. Sprowadza się ona do kontroli stanu produktów, a także stanu dostawy. Czy wszystkie zamówione towary dotarły do magazynu? Czy nie zostały uszkodzone podczas transportu? To pytanie, które należy zadać na tym etapie. Odpowiedź na nie stanowi kontrola dokumentacji.

Kiedy towary zostanie już przyjęty, należy przejść do jego składowania, czyli rozmieszczenia na przeznaczonej do tego powierzchni. Powinna ona zostać przygotowana z wyprzedzeniem.

A na czym polega kompletacja? To kompletowanie zamówienia i odbiór towarów ze strefy zamówienia. Przenika się ona z ostatnim etapem, czyli wydaniem towaru odbiorcy.

Racjonalna logistyka magazynowa, czyli jaka?

Racjonalna logistyka magazynowa dąży do tego, aby magazyn był wydajny i ekonomiczny w zarządzaniu. Jak można to osiągnąć? Przede wszystkim poprzez:

 • maksymalizację przestrzeni do przechowywania,
 • optymalizację pracy pracowników magazynowych,
 • zastosowanie zaawansowanych programów i urządzeń technicznych,
 • zapewnienie wygodnego dostępu do towarów.

Pierwszy punkt, czyli maksymalizacja przestrzeni do przechowywania jest możliwa do zrealizowania głównie dzięki specjalistycznym meblom. Dobrze sprawdzą się solidne i mobilne metalowe regały na kółkach, na których ustawić można także dodatkowe kartony. Gdy rozbudowa magazynu nie jest możliwa, to można spróbować rozbudowywać go w górę. Potrzebne będą zatem wysokie regały. 

Optymalizacja pracy może przybierać różne oblicza. Podstawa to wydzielenie konkretnych obowiązków w taki sposób, aby nie dublowały się u kilku pracowników. Każdy powinien wiedzieć, za co dokładnie odpowiada, wówczas praca staje się bardziej efektywna. 

Współczesne programy mogą wspierać zarządzanie magazynem na kilka sposobów. Kluczową rolę odgrywają systemy WMS, które pomogą w administrowaniu przestrzenią magazynową i organizacją struktury magazynku. Jednocześnie pozwolą wygenerować niezbędne dokumenty.

Zapewnienie wygodnego dostępu do towaru to zadanie, które sprowadza się do innego, nadrzędnego działania, czyli wyznaczenia stref. Magazyn powinien mieć szczegółowo wyznaczone strefy dla każdej z operacji, zarówno przyjęcia, składowania, jak i wydawania towarów.

Praktyczne porady dotyczące logistyki magazynowej

Co możesz zrobić, aby usprawnić logistykę magazynową? Oto 7 praktycznych porad.

 1. Koduj poszczególne towary za pomocą kolorów, w ten sposób łatwo je rozróżnisz.
 2. Najpopularniejsze produkty przechowuj blisko siebie.
 3. Zastosuj systemy etykietowania.
 4. Wykorzystaj przestrzeń w pionie.
 5. Postaw na specjalizację pracowników – pracownicy powinny być przypisany do konkretnych stref/etapów.
 6. Zautomatyzuj zarządzanie brakami w magazynie (np. masowa wysyłka informująca o tym, że zapasy zostaną niedługo wyczerpane).
 7. Dbaj regularnie o porządek w magazynie.

Zarządzanie logistyką magazynową nie jest zadaniem prostym. Wystarczy jednak, że odpowiednio je zaplanujesz, a wszystkie działania będą przebiegać prawidłowo. Szukasz operatora logistycznego? Świetnie trafiłeś! W zakresie naszych usług mieści się m.in. kompleksowa logistyka magazynowa, w tym rozładunek towarów, ich przekazanie do magazynu, składowanie, kompletacja zamówień oraz wydanie towarów z magazynu. System magazynowy w Logit opiera się na nowoczesnym systemie WMS. Daj znać, w czym możemy Ci pomóc.