Organizacja transportu, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, to złożony proces. Jeśli którykolwiek z jego etapów nie zostanie przeprowadzony prawidłowo, całe przedsięwzięcie może zakończyć się porażką. Dlatego jednym z najważniejszych elementów w organizacji transportu w przedsiębiorstwie jest nieustanna kontrola procesów.

Prawidłowo zorganizowany proces realnie wpływa na zyski przedsiębiorstwa. W jaki sposób? Efektywny i sprawny transport przyczynia się do zadowolenia i satysfakcji klienta. To z kolei generuje zyski i umacnia pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Natomiast w kontekście transportu wewnątrzzakładowego racjonalna logistyka pozwala zaoszczędzić środki finansowe.

Analiza PEST – zacznij od podstaw

Pierwszym krokiem w procesie planowania powinna być szczegółowa analiza możliwości i zasobów przedsiębiorstwa. W tym celu możesz wykorzystać tzw. analizę PEST. Jest to metoda służąca do badań makrootoczenia. Co określa?

Przede wszystkim obszary, mające znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Na bazie analizy PEST można określić optymalną strategię działania organizacji. Aby to osiągnąć, należy zestawić i przeanalizować zewnętrze czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne, które oddziałują na przedsiębiorstwo.

Najważniejsze cechy systemu transportowego

Głównymi cechami charakteryzującymi system transportowy są:

  • złożoność – system transportowy składa się z szeregu procesów i interakcji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami. Ponadto, niektóre składowe łączą się z całym otoczeniem systemu,
  • probabilizm – wielu zjawisk i zdarzeń losowych związanych z transportem nie da się przewidzieć. Warunki atmosferyczne, utrudnienia ruchu, czy usterki techniczne mogą negatywnie wpłynąć na cały system transportowy. Dlatego powinien on opierać się na różnych modelach prawdopodobieństwa,
  • dynamiczność – złożona struktura systemu transportowego sprawia, że jest on niezwykle dynamiczny i bazujący na adaptacji do zmieniających się warunków.

System transportowy można rozpatrywać w trzech podstawowych aspektach:

  • materialno-technicznym – obejmującym infrastrukturę, pojazdy i elementy sterowania ruchem,
  • ekonomicznym – który określa relacje rynku transportowego ze stroną korzystającą z oferowanych usług (strona popytowa),
  • prawnym – odnoszącym się do obowiązujących regulacji prawnych i instytucji związanych z systemem transportowym.

Specyfika transportu wewnątrzzakładowego

Transport wewnątrzzakładowy stanowi trzon działalności wielu przedsiębiorstw. Szczególnie tych, zajmujących się szeroko pojmowaną produkcją. Oparty jest w głównej mierze na przewozie towarów w niewielkich odległościach. Najważniejsze czynniki determinujące transport wewnątrzzakładowy to:

  • wielkość przedsiębiorstwa,
  • elementy infrastruktury procesu produkcyjnego,
  • lokalizacja poszczególnych pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych.

Transport wewnętrzny może odbywać się także między sąsiadującymi zakładami produkcyjnymi. Dobrze zorganizowana logistyka wewnątrzzakładowa ma znaczący wpływ na efektywne planowanie produkcji i zarządzanie jej przebiegiem.

Transport wewnątrzzakładowy podporządkowany jest celom i zadaniom produkcji, która stanowi filar przedsiębiorstwa. Mimo tego, że transport pełni względem produkcji funkcję usługową, to wymaga oddzielnych regulacji, zasad i strategii. W tym kontekście transport należy traktować jako odrębny proces, który jest nie mniej ważny niż sama produkcja.

Organizacja transportu powinna zapewniać bezpieczne i efektywne przemieszczanie ładunków, generując przy tym jak najniższe koszty. Sprawna logistyka w przedsiębiorstwie charakteryzuje się także wykorzystaniem możliwie najkrótszej drogi w celu przetransportowania ładunku.

Odpowiednia organizacja transportu w przedsiębiorstwie to zadanie czasochłonne, wymagające eksperckiej wiedzy. Jeśli zależy Ci na sprawnym wdrożeniu rozwiązań logistycznych w Twoim przedsiębiorstwie, skorzystaj z doświadczenia fachowców. Odezwij się do nas i powiedz, w jaki sposób możemy pomóc Twojej firmie!