Zwiększamy wydajność procesów magazynowych z Anteeo WMS.

Efektywne zarządzanie złożonymi procesami magazynowymi wymaga wdrożenia specjalistycznego programu, który automatyzuje i wspiera działania logistyczne. Sprawny i bezpieczny przepływ towarów jest dla nas podstawą świadczenia wysokiej jakości usług. Modułowy oraz indywidualnie dopasowany do struktury naszego magazynu system informatyczny Anteeo WMS wspiera każdy etap procesu magazynowego. Zintegrowany z systemem ERP oraz urządzeniami Auto ID gwarantuje zwiększenie wydajności pracy, poprawia jakość realizowanych zamówień oraz minimalizuje koszty w obszarze gospodarki magazynowej. Od grudnia 2018 roku systemem WMS optymalizuje wykorzystanie powierzchni naszych magazynów, wspiera fulfillment, ułatwia bieżącą kontrolę i analizę procesów oraz usprawnia wymianę informacji z Partnerami handlowymi.