Początki transportu kolejowego sięgają XIX wieku. Pierwszym krajem, który wykorzystał kolej do transportu, była Wielka Brytania. Pociągi zmieniły świat, odgrywając kluczową rolę w rewolucji przemysłowej. Po raz pierwszy w historii świata można było transportować towary w szybki i niezawodny sposób. Transport kolejowy sprawił także, że duże odległości przestały być przeszkodą. Przyjrzyjmy się głównym wadom i zaletom tej formy transportu w dzisiejszych czasach.

Czym charakteryzuje się transport kolejowy?

Koleje bazują na liniach komunikacyjnych, czyli drogach szynowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Dzięki nim przewóz towarów drogą kolejową jest możliwy. Można wyróżnić dwa podstawowe typy transportu kolejowego – towarowy i pasażerski.

Towarowy transport kolejowy jest niezwykle ważnym elementem międzynarodowych sieci handlowych. Bardzo często wchodzi on w skład towarowego transportu kombinowanego. Polega on na przewożeniu dóbr przy wykorzystaniu więcej niż jednego rodzaju transportu. 

W kontekście transportu kolejowego niezwykle ważna jest infrastruktura, która umożliwia przewóz towarów. W tym aspekcie najważniejszą rolę odgrywają szyny i zaplecze techniczne. Kolej ciężka, która jest szeroko wykorzystywana w logistyce, korzysta zazwyczaj z własnych tras ruchu. Są one niezależne od tras pasażerskich. 

Zalety transportu kolejowego

Do głównych zalet transportu kolejowego należy zaliczyć:

 • Dużą ładowność pociągów, która umożliwia przewożenie dóbr o różnych gabarytach.
 • Możliwość transportowania towarów różnego rodzaju.
 • Szeroki wybór wagonów (m.in. kryte, z platformami, cysterny, chłodnie)
 • Terminowość dostaw, która wynika z faktu, że pociągi nie uczestniczą w ruchu drogowym.
 • Niewielką emisję dwutlenku węgla.
 • Niskie koszty przy cyklicznych i dużych transportach.
 • Pociągi są mniej zawodne od samochodów.
 • Wysokie bezpieczeństwo załadunku.

Transport kolejowy – jakie ma wady?

Transport kolejowy nie jest opłacalny w przypadku towarów o małej masie. Problemem mogą okazać się trasy międzynarodowe ze względu na różnice w szerokości torów. Ze względu na intermodalny charakter transportu kolejowego podczas przewozu mogą pojawić się komplikacje. Inne wady transportu kolejowego to:

 • Nieopłacalność przy przewozie towarów o małej masie i na krótkich trasach. Wedle szacunków, aby transport kolejowy był opłacalny minimalna odległość do miejsca docelowego powinna wynosić ok. 200 km.
 • Transport kolejowy zazwyczaj jest łączony z inną formą transportu (najczęściej drogową). Generuje to dodatkowe koszty i szereg utrudnień.
 • Ta forma transportu wiąże się z ograniczeniami, które wynikają z określonej liczby terminali przeładunkowych. 
 • Stosunkowo długi czas przewozu (w porównaniu z transportem drogowym czy lotniczym).
 • Pociągi są wrażliwe na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz wydarzenia, które mają miejsce w obrębie infrastruktury kolejowej. 

Ponadto logistyka transportu kolejowego jest niezwykle wymagająca. Wynika to z konieczności dokładnego planowania tras, które użytkowane są przez inne pociągi.

Jakie są koszty transportu kolejowego?

W kontekście wad i zalet transportu kolejowego nie bez znaczenia pozostaje kwestia kosztów, które wiążą się z taką usługą. Z cennika udostępnionego przez krajowego przewoźnika wynika, że koszt transportu ładunku o masie 25 ton jest ok. trzykrotnie wyższy, niż w przypadku transportu samochodowego.

Przewóz towarów drogą kolejową zaczyna być opłacalny w przypadku długofalowej współpracy. Wiąże się ona bowiem z regularnością przewozów i dużą ilością transportowanego towaru. W takiej sytuacji możesz liczyć na znacznie lepszy ceny i dodatkowe upusty.

Niezbędne dokumenty w transporcie kolejowym

W transporcie kolejowym absolutnie niezbędnym dokumentem jest list przewozowy typu CIM lub SMGS. Ten pierwszy powinien być sporządzony w 5 egzemplarzach. Listy przewozowe należy przygotować w co najmniej dwóch językach. Jednym z nich jest język obowiązujący w kraju nadania transportu, a drugim język powszechnie stosowany, taki jak angielski czy francuski. 

List SMGS jest potrzeby w przypadku przewozów, których miejscem docelowym jest któryś z krajów byłego ZSRR, Mongolia lub jeden z krajów określanych mianem dalekiego wschodu (np. Wietnam czy Iran). List tego typu powinien być sporządzony w języku urzędowym kraju, z którego została nadana przesyłka oraz w Chińskim lub Rosyjskim. Na list przewozowy składa się:

 • Oryginał przeznaczony dla odbiorcy ładunku.
 • Ceduła dla stacji przeznaczenia oraz ceduła dodatkowa.
 • Wtórnik dla nadawcy.
 • Poświadczenie odbioru dla urzędu celnego kraju docelowego.
 • Zawiadomienie o przybyciu transportu.

Potrzebujesz doradztwa z zakresu logistyki lub chcesz zorganizować efektywny transport? Odezwij się do nas! Z chęcią pomożemy Ci usprawnić transport w Twoim przedsiębiorstwie.