Zostaliśmy partnerem studiów dualnych z PWSZ. Praktyki studenckie z kierunku logistycznego w systemie dualnym z firmą Logit to poszerzanie perspektyw zawodowych studentów.Dzięki takim inicjatywom i współpracą z Logit, studenci mają możliwość już podczas studiów zdobywać tak ważne na rynku pracy doświadczenie i umiejętności praktyczne.