Dynamiczny świat biznesu wymaga niezawodnego łańcucha dostaw. Dlatego usługi logistyczne są niezastąpione w sprawnym przemieszczaniu towarów od producenta do konsumenta. Zoptymalizowanie tych usług jest istotą każdej firmy logistycznej działającej na rynku. W tym artykule poznasz istotę usług logistycznych, ich rodzaje, cechy charakterystyczne i główne cele. Ruszamy!

Usługi logistyczne – na czym polegają?

Definiując usługi logistyczne, można wskazać, że stanowią kompleksowy zestaw działań mających na celu efektywne i płynne zarządzanie przepływem towarów, informacji i środków pieniężnych w ramach łańcucha dostaw. To szerokie spektrum czynności obejmujących transport, składowanie, zarządzanie zamówieniami, obsługę celno-podatkową, a także monitorowanie i optymalizację każdego etapu procesu logistycznego.

Na usługi logistyczne składa się co najmniej kilka czynności, wykonywanych w celu połączenia ogniw całego łańcucha dostaw. To sprawia, że w zasadzie każda usługa logistyczna jest powiązana z kilkoma elementami stanowiącymi zestaw działań między producentem a konsumentem.

Usługi logistyczne – rodzaje i klasyfikacje

Różnorodność usług logistycznych obejmuje szereg specjalizacji, dostosowanych do konkretnych potrzeb przedsiębiorstw. Wszystkie rodzaje usług logistycznych można sklasyfikować następująco.

Transport

To podstawowy termin, który kojarzy się z usługami logistycznymi. Transport lądowy (również kolejowy), morski i lotniczy są podstawą całej logistyki. Mimo zmieniających się technologii i oczekiwań rynkowych każda z ww. gałęzi transportu stanowi jego kluczowe ogniwo.

Dystrybucja

W tym przypadku usługa logistyczna obejmuje dostarczanie dóbr od producenta do miejsc detalicznej sprzedaży. Jest to jednak pojęcie szersze niż sam transport, chociaż ma z nim ścisły związek. Dystrybucja obejmuje procesy zarządzania i kontrolowania ruchu produktów od producenta do konsumenta lub końcowego punktu sprzedaży.

Magazynowanie i składowanie

Usługi związane z przechowywaniem towarów, zarządzaniem magazynem, a także pakowaniem i przygotowywaniem do wysyłki. Usługi logistyczne zawierające się w magazynowaniu i składowaniu polegają na fizycznym znalezieniu miejsca dla poszczególnych towarów, ale też zarządzaniu dostępną przestrzenią i organizowaniu jej pod kątem optymalnego wykorzystania.

Zarządzanie zamówieniami

W tym przypadku rynek usług logistycznych koncentruje się na koordynowaniu i optymalizacji procesów wchodzących w skład zarządzania zamówieniami. Mowa o procesach składania, monitorowania i realizacji zamówień. W tym przypadku usługi logistyczne opierają się na zaawansowanych systemach elektronicznych.

Obsługa celno-podatkowa

Kluczowa część, jeśli chodzi o rodzaje usług logistycznych realizowanych pomiędzy krajami. Usługi związane z odprawą celno-podatkową koncentrują się na przygotowywaniu dokumentów i uregulowaniach podatkowych.

Nowoczesne technologie logistyczne

To z jednej strony odrębna gałąź logistyki, z drugiej jednak powiązana z każdą inna częścią dostarczania towarów do konsumentów. Skupia się na implementacji technologii usprawniających działanie, monitorowanie i zarządzanie poszczególnymi usługami logistycznymi. Może chodzić Chodzi o systemy zarządzania łańcuchami dostaw SCM, śledzenie towarów RFID czy technologię uczenia maszynowego i internetu rzeczy.

Usługi kontraktowe

Jeśli chodzi o rodzaje usług logistycznych, nie można zapomnieć o outsourcingu. Polega na zlecaniu poszczególnych elementów łańcucha dostaw zewnętrznym podmiotom, które specjalizują się w danej dziedzinie.

Cechy usług logistycznych

Dzisiejszy rynek dąży do udoskonalenia sposobu docierania produktów do konsumenta. Kluczowe znaczenie ma szybkość, bezpieczeństwo i nierozerwalność łańcucha. Dlatego usługi logistyczne skupiają się w swojej ewolucji na efektywności i skuteczności. Jest to możliwe dzięki poniższym cechom:

  • Elastyczność. Możliwość dostosowywania usług do zmiennych warunków rynkowych oraz indywidualnych potrzeb klienta.
  • Współpraca. Mowa o ścisłej współpracy pomiędzy dostawcami, producentami, a także firmami logistycznymi, co jest kluczowe dla płynnego przepływu informacji i towarów.
  • Zorientowanie na klienta. Dostarczanie usług logistycznych o najwyższej jakości, by spełnić oczekiwania klienta.
  • Innowacyjność. Optymalizacja procesów przeprowadzana przy pomocy nowoczesnych i zaawansowanych technologii.
  • Zarządzanie ryzykiem. Chodzi o skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z łańcuchem dostaw, obejmujące identyfikację i minimalizację potencjalnych zagrożeń.

Główne cele usług logistycznych

Wszystkie Usługi logistyczne mają na celu osiągnięcie kilku kluczowych celów, wpływających na efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

  • Optymalizacja kosztów.
  • Poprawa efektywności.
  • Zwiększenie satysfakcji klienta.
  • Globalna dystrybucja.
  • Stały i zrównoważony rozwój.

Usługi logistyczne Logit

Firma Logit zapewnia swoim klientom najwyższy poziom usług logistycznych skoncentrowanych na logistykę magazynową, organizację transportu, obsługę celną i doradztwo logistyczne. Zwiększ swoje zyski dzięki zaufanemu partnerowi w biznesie. Skontaktuj się z naszymi ekspertami, by dopracować szczegóły współpracy już teraz!