Zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Zielona Volta transportu” w Top Logistyk luty-marzec 2023, w którym został umieszczony komentarz ekspercki dyrektora ds .transportu i spedycji Filipa Nawrockiego.

Zielona Volta w transporcie to koncepcja oparta na zasadzie zrównoważonego rozwoju, która odnosi się do wykorzystania zielonej energii do napędzania pojazdów i transportu. Celem jest zredukowanie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zużycia paliw kopalnych i promowanie czystszych technologii transportowych.

Pan Filip Nawrocki odpowiadał m.in. na temat dotyczący Czy rozwiązania proponowane przez Europejski Zielony Ład są szansą czy barierą dla rozwoju branży TSL? Jak rozsądnie wprowadzić w życie proponowane rozwiązania. Jakie są Państwa prognozy dla sektora TSL w zakresie wodoru.

Artykuł poniżej:

https://logit.com.pl/wp-content/uploads/2023/04/TL_91_net-art.pdf