Transport krajowy polega na sprawnym i zorganizowanym przewozie ładunków różnego rodzaju na trasach krajowych. Transport tego rodzaju może odbywać się przy wykorzystaniu samochodów transportowych, pociągów, samolotów, a nawet statków. Prowadzisz działalność związaną z przewozem towarów w obrębie jednego państwa? Zapoznaj się z dalszą częścią tekstu, aby dowiedzieć się, jakie są najważniejsze aspekty transportu krajowego.

Jakie formy przybiera transport krajowy?

Ze względu na zróżnicowaną specyfikę poszczególnych towarów, a także wymagania kontrahentów, transport krajowy przybiera różne formy. Z usług profesjonalnych firm transportowych korzystają nie tylko duże firmy, ale także małe przedsiębiorstwa i klienci indywidualni. Mając to na uwadzę, należy dosotować ofertę transportu krajowego do potrzeb i oczekiwań klientów.

Przy wyborze środka transportu należy kierować się przede wszystkim przewidywanym czasem dostawy, ceną i bezpieczeństwem ładunku. W zależności od priorytetów klienta jeden z tych aspektów może mieć nadrzędne znaczenie.

Najczęstszym wyborem w przypadku spedycji krajowej jest transport drogowy. Zazwyczaj ta forma transportu gwarantuje najlepszy stosunek jakości usługi do ceny. W dalszej kolejności wybierane są transport kolejowy i lotniczy, a najrzadziej morski. Ten ostatni świetnie sprawdza się w przypadku transportu międzynarodowego, jednak w obrębie jednego państwa oferuje bardzo zawężone możliwości.

Transport drogowy – wady i zalety

Ze względu na to, że transport drogowy jest zdecydowanie najpopularniejszą formą transportu krajowego, warto przyjrzeć się mu bliżej. Co sprawia, że spedytorzy tak chętnie z niego korzystają? Przede wszystkim:

 • Możliwości wykorzystania rozbudowanej infrastruktury drogowej (autostrady, drogi szybkiego ruchu), która umożliwia sprawny przewóz ładunku.
 • Transport może zostać wykonany bezpośrednio, czyli bez dodatkowych przeładunków. To z kolei ogranicza czas i koszty dostawy, a ponadto wpływa na bezpieczeństwo towarów. Czym więcej przeładunków, tym większa szansa, że transportowane dobra zostaną uszkodzone. 
 • Stosunkowo niska cena usługi (szczególnie w porównaniu z transportem lotniczym).
 • Wysoka dostępność podwykonawców.
 • Możliwość przewozu ładunku o szczególnych wymaganiach transportowych.
 • Transport drogowy może być opłacalny nawet przy niewielkich ładunkach.

Należy pamiętać, że transport drogowy nie jest pozbawiony wad. Do najpoważniejszych należy z pewnością zaliczyć:

 • Ryzyko uszkodzenia towarów związane z wysoką wypadkowością.
 • Częste opóźnienia związane z nieprzewidywalnymi wydarzeniami na drodze.
 • Niską efektywność transportu towarów o dużej masie i liczebności.
 • Niską efektywność transportu w przypadku dużych odległości.

Poszczególne etapy transportu krajowego

Transport krajowy można podzielić na etapy, które są nierozerwalne. Pierwszym krokiem w tym zakresie jest złożenie oferty, która uwzględnia preferencje i oczekiwania klienta. Najważniejsze parametry, które powinny być uwzględnione na tym etapie to wymiar i waga przesyłki, a także maksymalny czas dostawy. Spedytor, bazując na tych informacjach, jest w stanie dobrać odpowiedni środek transportu.

Jeśli klient zaakceptował ofertę czas na kolejny krok, którym jest podpisanie umowy. Na tym etapie kontrahent powinien wypełnić stosowny dokument, w którym podaje m.in.:

 • adres załadunku oraz rozładunku,
 • datę i godzinę przekazania towarów,
 • sposób pakowania dóbr,
 • dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail),
 • specjalne wymagania dotyczące ładunku i transportu,
 • ustaloną cenę za usługę przewozową.

Następny krokiem jest dokładne zaplanowanie trasy, która powinna zostać wstępnie wskazana już na etapie ofertowania. Po podpisaniu umowy z klientem należy sprawdzić, czy na danych odcinkach drogowych nie odbywają się aktualnie remonty, które mogą przyczynić się do opóźnień w dostawie.

Kolejny etap to załadunek towarów. Podczas załadunku kierowca, który będzie odpowiadał za transport, powinien zweryfikować czy ilość towaru jest zgodna z dokumentacją. Po zakończeniu załadunku kierowca zabezpiecza towar i otrzymuje krajowy list przewozowy oraz dokument potwierdzający wydanie dóbr z magazynu.

Ostatnim krokiem w transporcie krajowym jest dostawa towarów. Po przybyciu na ustalone miejsce odbioru kierowca powinien otrzymać od rozładowcy stosowne potwierdzenie wykonania usługi. Taki dokument stanowi dowód na to, że towar został dostarczony w określonej ilości i nienagannym stanie. Po prawidłowym zrealizowaniu zamówienia należy wystawić klientowi fakturę na ustaloną wcześniej kwotę.

Co wpływa na cenę spedycji krajowej?

Głównymi czynnikami, które wpływają na cenę transportu krajowego, są:

 • czas, który należy poświęcić na transport dóbr,
 • wybrana trasa,
 • waga towarów,
 • wymiary transportowanego ładunku,
 • rodzaj środka transportu,
 • ilość osób, które należy zaangażować do transportu.

Szukasz specjalistów z zakresu spedycji i procesów logistycznych? Odwiedź stronę logit.com.pl, aby zapoznać się z naszą ofertą! Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy Ci usprawnić przewóz towarów, które oferujesz klientom.