Przewóz towaru na trasach międzynarodowych lub międzykontynentalnych bardzo często wykonywany jest w ramach transportu kombinowanego. Wykorzystanie kilku gałęzi transportu to doskonały sposób na ograniczenie kosztów dostawy i czasu przewozu. Przekonaj się, na czym polega transport kombinowany, jakie są jego rodzaje, wady i zalety!

Czym jest transport kombinowany?

Zgodnie z definicją ustawową za transport kombinowany uznawana jest taka forma przewozu, w której wykorzystuje się co najmniej dwie gałęzie transportu. Ponadto przewóz tego rodzaju w swojej początkowej i końcowej fazie musi odbywać się w ramach transportu drogowego. W pozostałych fragmentach trasy wykorzystywana może być kolej czy żegluga. Co ważne, odcinek morski musi wynosić ponad 100 kilometrów w linii prostej.

Za odcinek przewozu początkowego uznaje się trasę pomiędzy punktem załadunku, a najbliżej zlokalizowanym terminalem kolejowym. Z kolei odcinek przewozu końcowego to trasa, która łączy wyładunkową stację kolejową z docelowym punktem rozładunku towarów. W kontekście transportu morskiego zarówno przewóz początkowy, jak i końcowy musi mieścić się maksymalnie w promieniu 150 km w prostej linii od punktu załadunku lub wyładunku.

Jednostki transportowe

Na początkowym i końcowym odcinku trasy wykorzystywane są jednostki transportowe w postaci:

 • samochodów ciężarowych,
 • kontenerów,
 • przyczep.

Reszta trasy może być realizowana przy wykorzystaniu transportu:

 • morskiego,
 • wodnego-śródlądowego,
 • kolejowego,
 • lotniczego.

Transport kombinowany – rodzaje

Podstawą transportu kombinowanego jest wykorzystanie kilku różnych rodzajów gałęzi transportu podczas jednego przewozu. Jednak zagłębiając się bardziej w tę dziedzinę, można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów transportu kombinowanego.

Transport intermodalny

Cechuje go wykorzystanie więcej niż jednego rodzaju transportu, przy jednoczesnym użyciu tylko jednej jednostki ładunkowej na całej trasie. Zazwyczaj funkcję jednostki ładunkowej pełni kontener lub nadwozie wymienne. W transporcie intermodalnym nie dochodzi do przeładunku towaru podczas zmiany środka transportu.

Transport bimodalny

Ten rodzaj transportu kombinowanego polega na wykorzystaniu dwóch środków transportu, ale bez konieczności przeładunku towaru. Dzięki zastosowaniu specjalnego systemu do transportu bimodalnego ładunek może zostać przepięty do innej jednostki transportowej. System wymaga jednostek bimodalnych, które składają się elementów takich jak:

 • adapter,
 • dwa zestawy kołowe,
 • układ hamulcowy.

Naczepa, w której znajduje się załadunek, powinna być wykonana z wytrzymałych materiałów i posiadać dodatkowe wzmocnienie ramy podstawy z elementami sprzęgowymi.

Transport multimodalny

Również jest realizowany przy pomocy co najmniej dwóch różnych typów środków transportu i opiera się na jednej umowie. Głównym wyróżnikiem transportu multimodalnego jest możliwość zmiany jednostki ładunkowej na określonych etapach transportu. Ze względu na to w tej formie transportu kluczową rolę odgrywa operator systemu transportu multimodalnego. Jest nim zazwyczaj przewoźnik, spedytor lub logistyk.

Transport łamany

W transporcie łamanym wykorzystuje się 2 różne środki transportu, które pochodzą z tej samej gałęzi. Przykładowo, o transporcie łamanym można mówić wtedy, gdy towar przewożony jest najpierw ciężarówką, a później samochodem dostawczym.

Zalety transportu kombinowanego

Do najważniejszych zalet transportu kombinowanego z pewnością należy zaliczyć:

 • Efektywne wykorzystanie środków transportu.
 • Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska (np. poprzez ograniczenie emisji spalin).
 • Obniżenie kosztów.
 • Elastyczność względem wyznaczania trasy.
 • Wykorzystanie mocnych stron różnych gałęzi transportu.
 • Mniejszą eksploatację pojazdów.
 • Duża częstotliwość okazji załadowczych.

Transport kombinowany to także doskonały sposób na zwiększenie punktualności przewozów. Jednocześnie ta forma transportu pozwala ograniczyć podatność na niekorzystne warunki atmosferyczne i drogowe. Co więcej, do organizacji transportu kombinowanego nie jest konieczne posiadanie specjalnych zezwoleń czy licencji.

Wady transportu kombinowanego

Zróżnicowane formy przewozu ładunku nie są pozbawione wad. Bez wątpienia można do nich zaliczyć:

 • Konieczność przygotowania skomplikowanej dokumentacji spedycyjnej.
 • Zwiększone ryzyko uszkodzenia ładunku ze względu na częsty przeładunek lub przepięcia jednostki ładunkowej.
 • Zawiłości w kwestiach statusu przesyłki, podziału ryzyka i odpowiedzialności.
 • Ograniczenia związane z możliwością przewozu przesyłek specjalnych (np. materiały niebezpieczne lub żywe zwierzęta).

Organizacja transportu mieszanego nie jest łatwym zadaniem. Jednak biorąc pod uwagę bilans plusów i minusów, ta forma transportu jest zdecydowanie opłacalna. Szczególnie jeśli przewozisz towary na trasach międzykontynentalnych. Nieustanny rozwój transportu kombinowanego skutkuje wzrostem jego popularności. Według wielu ekspertów transport mieszany to przyszłość światowej spedycji!