Firma Logit T.J.Kowalewski i Wspólnicy Sp. J. otrzymała status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEOS w z zakresie bezpieczeństwa i ochrony, które uprawnia do korzystania z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony. Skrupulatna weryfikacja przedsiębiorstwa to kolejne potwierdzenie, że Logit jest wiarygodnym partnerem handlowym na arenie międzynarodowej.  Status AEOS otrzymują przedsiębiorcy, których organizacja, infrastruktura, stosowane zabezpieczenia oraz sytuacja finansowa podlegały wnikliwemu audytowi organu wydającego certyfikat.

Aby uzyskać AEOS nasza firma przeszła kilkumiesięczną weryfikację. Niezbędne warunki jakie musieliśmy spełnić to m.in. brak karalności, brak naruszenia przepisów celnych oraz brak przypadków w których naruszono przepisy podatkowe przez nasze przedsiębiorstwo. Kluczowa do pozytywnej weryfikacji była również stabilność finansowa firmy. Pod uwagę brano także wysokie kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe pracowników. Zweryfikowano również czy spełniamy kryteria bezpieczeństwa w obszarze dokumentów, procesów logistycznych i procedur związanych z przepływem towarów.

Posiadanie statusu AEOS niesie ze sobą wiele korzyści. Nie tylko jest oficjalnym uznaniem naszego przedsiębiorstwa jako wiarygodnego partnera handlowego, ale również przełoży się to na usprawnienie procesu importu i eksportu towarów.

Upoważniony przedsiębiorca AEOS oznacza wiarygodnego, zweryfikowanego, wypłacalnego partnera handlowego. Przyznanie naszej spółce certyfikatu AEOS jest potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa oferowanych usług.