Jeśli chcesz skorzystać z odprawy celnej z odroczonym VAT-em (podstawę prawną stanowi tu artykuł 33a ustawy o podatku od towarów i usług) musisz przysłać nam swoje dokumenty finansowe do weryfikacji, a następnie uzyskać zgodę od Naczelnika Urzędu Skarbowego i Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego oraz przedstawić oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami w Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Formalności jest sporo, ale nie masz się czym przejmować – wszystkim, w Twoim imieniu, zajmie się współpracująca z nami profesjonalna agencja celna.