Magazyn jest wentylowany oraz ogrzewany promiennikami gazowymi, zakres temperatur waha się pomiędzy 5 a 25 stopni Celsjusza. Temperatury są dla Twojej pewności stale monitorowane oraz elektronicznie zapisywane.