EORI, czyli Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (Economic Operators Registration and Identification) to jeden z elementów europejskiego systemu elektronicznego cła. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać czynności przed europejskimi organami celnymi podlegają jednorazowej rejestracji w systemie i uzyskują unikalny numer EORI, który służy do ich identyfikacji przed organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej. W Polsce proces rejestracji prowadzony jest w Systemie Elektronicznej Rejestracji Przedsiębiorców (SZPROT), a wnioski składane są za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych (PUESC).