Ponieważ jest to wyspecjalizowana jednostka, która skutecznie zabezpiecza przed urzędem celnym Twoje interesy, oczywiście zawsze w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

W skład zatrudnionego w agencji celnej personelu wchodzą agenci celni wpisani na listę agentów celnych, publikowaną przez ministra finansów w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, dostępną do wglądu również w systemie informatycznym służby celnej, czyli Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych PUESC. Pełna transparentność jest w tym przypadku konieczna, ponieważ jest najlepszą gwarancją bezpieczeństwa interesów Klientów.

Agenci celni zajmują się przygotowaniem dokumentacji związanej z odprawami i deklaracji dotyczących podatku akcyzowego, a także reprezentują Klientów przed Urzędem Celnym oraz zajmują się elektronicznym transferem danych do Urzędu Celnego.