• Magazyn
  • Logistyka
  • Magazynowanie
  • Outsourcing logistyczny
  • Outsourcing

ZAKRES USŁUG

  • logistyka magazynowa
  • spedycja drogowa
  • spedycja morska
  • dystrybucja
  • skład celny
  • obsługa celna

Skład celny

W naszym magazynie zlokalizowany jest usługowy skład celny.
Dzięki temu rozwiązaniu możecie Państwo jako importer odroczyć i rozłożyć w czasie spłaty należności celno - podatkowych wobec organów celnych i skarbowych. Poza tym wstawieniem towaru na skład celny daje szereg innych możliwości min.in:

- możliwość odsprzedania towaru składowanego w magazynie na składzie celnym bez konieczności naliczenia i odprowadzenia podatku VAT,
- możliwość sprzedania towaru znajdującego się w składzie celnym i dokonanie jego powrotnego wywozu, do kontrahenta zagranicznego,
- możliwość zwrotu towaru do nadawcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanego towaru z zamówieniem,
- możliwość dokonywanie czynności na towarze tj. inwentaryzacji, pobierania prób (sprawdzenia, czy sprowadzony towar jest sprawny technicznie oraz w celu poddania towaru badaniom np. przez SANEPID), metkowania itd.
- możliwość wyprowadzania towaru małymi partiami, z których każda może otrzymać inne przeznaczenie.

W celu zapoznania się ze szczegółami prosimy o kontakt.

Platforma B2B