• Magazyn
  • Logistyka
  • Magazynowanie
  • Outsourcing logistyczny
  • Outsourcing

ZAKRES USŁUG

  • logistyka magazynowa
  • spedycja drogowa
  • spedycja morska
  • dystrybucja
  • skład celny
  • obsługa celna

Obsługa celna

Oferujemy Państwu pełną obsługę celną za pośrednictwem współpracującej z nami agencji celnej, która zlokalizowana jest w sąsiedztwie magazynu, bezpośrednio przy oddziale Urzędu Celnego. Profesjonalnie przygotowana kadra usprawni oraz skróci czas dostawy towaru do miejsca jego przeznaczenia.

kontrola celna

Oferujemy:
• zgłoszenia importowe
• zgłoszenia eksportowe
• zgłoszenia celne w ramach procedury uproszczonej w imporcie
i eksporcie
• zabezpieczanie należności celnych w procedurze dopuszczenia
do obrotu
• obsługa sprawozdawczości statystycznej Intrastat

 

Platforma B2B