• Magazyn
  • Logistyka
  • Magazynowanie
  • Outsourcing logistyczny
  • Outsourcing

ZAKRES USŁUG

  • logistyka magazynowa
  • spedycja drogowa
  • spedycja morska
  • dystrybucja
  • skład celny
  • obsługa celna

Dofinansowanie z ZUS na projekt inwestycyjny w obszarze BHP

Dla bezpieczeństwa pracowników oraz sprawniejszej obsługi logistycznej, w lutym złożyliśmy wniosek na dofinansowanie projektu inwestycyjnego w obszarze BHP. Jego celem jest zakup i instalacja urządzeń oraz elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach w magazynie. Rozpatrzenie wniosku nastąpi w marcu.


Powrót

Platforma B2B